فوق تخصص بیماری مفاصل و استخوان-دکتر مسعود ثقفی-مشهد

مدیریت :
دکتر مسعود ثقفی
توضیحات :
فوق تخصص بیماریهای مفاصل و استخوانها از کانادا عضو جامعه متخصصین روماتیسم آمریکا استاد دانشگاه
دسته شغل :
متخصص و فوق تخصص داخلی و گوارش،کبد
تلفن :
05138424695
تلفن همراه :
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد.خیابان احمدآباد.خ محتمشی ،نبش چهارراه اول،شماره 60
34133

آمار بازدید

279

پزشک جدید

20829

تعداد پزشکان

259

دسته بندی پزشکان