فوق تخصص جراحی شانه و زانو- دکتر محمد حسین ابراهیم زاده-مشهد

مدیریت :
دکتر محمد حسین ابراهیم زاده
توضیحات :

فوق تخصص جراحی شانه و زانو
از دانشگاه هاروارد آمریکا
استاد دانشگاه
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
www.drebrahimzadeh.com

دسته شغل :
متخصص جراحی
تلفن :
05138409398-05138541812
تلفن همراه :
وب سایت :
www.drebrahimzadeh.com
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد،خیابان کوهسنگی7،ساختمان فراز،طبقه هفتم
51007

آمار بازدید

270

پزشک جدید

20893

تعداد پزشکان

259

دسته بندی پزشکان