دکتر حمیدرضا اورعی زارع

مدیریت :
دکتر حمیدرضا اورعی زارع
توضیحات :
متخصص قلب و عروق بورد تخصصی-اکوکاردیوگرافی
دسته شغل :
قلب و عروق
تلفن :
05138534930-05138534860
تلفن همراه :
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد.میدان بیمارستان امام رضا.ساختمان پزشکان ابن سینا
50987

آمار بازدید

270

پزشک جدید

20893

تعداد پزشکان

259

دسته بندی پزشکان