بلندقدترین مرد دنیا با قد ۲.۷۲ +عکس

بلندقدترین مرد دنیا  با قد ۲.۷۲ +عکس

 

شوک آنلاین: بلند قدترین شخصی که از نظر پزشکی بلند قدترین بودن او اثبات شده رابرت با قد ۲.۷۲ و وزن ۲۲۲ کیلو گرم به غول التون شهرت داشت اودرجوانی بخاطر پرکاری غده هیپوفیز درگذشت.

بلندقدترین مرد دنیا با قد 2.72 +عکس

 

169309

آمار بازدید

381

پزشک جدید

21376

تعداد پزشکان

269

دسته بندی پزشکان