بلندقدترین مرد دنیا  با قد ۲.۷۲ +عکس

بلندقدترین مرد دنیا با قد ۲.۷۲ +عکس

دسته بندی:

1398/6/2

نویسنده : حسینی

شوک آنلاین: بلند قدترین شخصی که از نظر پزشکی بلند قدترین بودن او اثبات شده رابرت با قد ۲.۷۲ و وزن ۲۲۲ کیلو گرم به غول التون شهرت داشت اودرجوانی بخاطر پرکاری غده هیپوفیز درگذشت.


 

شوک آنلاین: بلند قدترین شخصی که از نظر پزشکی بلند قدترین بودن او اثبات شده رابرت با قد ۲.۷۲ و وزن ۲۲۲ کیلو گرم به غول التون شهرت داشت اودرجوانی بخاطر پرکاری غده هیپوفیز درگذشت.

بلندقدترین مرد دنیا با قد 2.72 +عکس

 


نویسنده : حسینی

نظرات کاربران