متخصص بیماری های کودکان و نوزادان-فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری-دکترنعمت الله عطائی

" کلیه و مجاری ادراری"

تلفن تماس : 02122085960-02166019821

شماره همراه : 09033957274

آدرس : تهران مطب1:خیابان آزادی.خیابان دامپزشکی.بین کارون و جیحون.پلاک383 / مطب2:سعادت آباد.سرو غربی.خیابان آسمان.نبش آسمان2 شرقی.پلاک91

ساعات کاری : عصرها با تعیین وقت قبلی


وب سایت پزشک: www.doctorataei.com

ایمیل پزشک :

پزشک در شبکه های مجازی:


کپی لینک جهت اشتراک‌گذاری

دریافت نوبت

روز مورد نظر را انتخاب نمایید :
خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید :
برای رزرو نوبت لطفا یک از تاریخ های مشخص شده را انتخاب نمائید.

معرفی پزشک

دکتر نعمت الله عطائی استاد تمام-متخصص بیماری های کودکان و نوزادان فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانان بسمه تعالی بیوگرافی دکتر نعمت ا... عطائی استاد تمام ، متخصص بیماری های کودکان و نوزادان فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانان 22/30/92 : تاریخ در سال 2009 در شهر خرم دره * (استان زنجان( متولد شد. پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی در دبستان کوشش خرم دره، تحصیالت متوسطه در دبیرستان سعدی خرم دره، شرکت در کنکور سراسری درسال 2039 و قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران، وارد دانشکده پزشکی شد. پس از 7 سال تالش مداوم در نهایت در سال 2032 موفق به اخذ درجه دکترای پزشکی ازدانشگاه تهران گردید. بدلیل محرومیت مضاعفی که در منطقه وجود داشت، برای خدمت به مردم محروم منطقه وکمک به زدودن آثارعقب ماندگی های بجا مانده در چهره شهر و روستاها به زادگاهش برگشت. ایشان پس از استخدام در سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان زنجان در آبان ماه 2032 و همزمان باگذراندن دوره یکساله طرح خارج از مرکز ویژه پزشکان،درانجام فعالیت های اجتماعی با هدف احقاق مطالبات مردم و استقرار برخی امکانات درمانی مورد نیاز شهروندان از قبیل باز سازی درمانگاه اصلی شهر، راه اندازی درمانگاه شبانه روزی در خرم دره ، پیگیری 4 ساله موضوع انتقال بیمارستان 224 تختخوابی در دست ساخت خیریه وقت شرکت صنعتی مینوی خرم دره پس از صدور حکم از طرف جناب آقای دکترعلی نوبخت معاون محترم درمان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به ایشان، به عنوان مسئول انتقال بیمارستان مذکوربه وزارت متبوع،که در نهایت تالش ها ی مشارالیه عالوه بر منجر شدن به انتقال و واگذاری بیمارستان مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، شرایط را از نظر قرار گرفتن آن در ردیف طرح های ملی ، اختصاص بودجه، تکمیل،تجهیز و افتتاح آن فراهم نمود. پیگیری مستمر موضوع تاسیس شهرک صنعتی در شهر خرم دره با همکاری جناب آقای مهندس غالمرضا مودب شعار مدیرکل محترم وقت امور مجلس وزارت صنایع و معادن تا مرحله تصویب آن توسط هیئت محترم وزیران دولت وقت و استقرار شهرک صنعتی مذکور در شهر خرم دره، و برخی اقدامات دیگر ، لحظه ای درنگ ننمود. بدلیل نیازی که احساس می شد، مجددا با شرکت در امتحانات پذیرش دستیار تخصصی و قبولی در رشته تخصصی کودکان ، دوره دستیاری کودکان را بین سالهای 2032 لغایت 2034 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شروع نمود. پس از اخذ دانشنامه تخصصی در طب کودکان و بازگشت مجدد به زادگاه اش و متعاقب اتمام دوره شش ساله تعهد آموزشی، درآبان ماه 2032 بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل و در مرکز طبی کودکان مشغول انجام وظیفه شد. ایشان تحصیالت تکمیلی خود در رشته فوقتخصصی نفرولوژی )کلیه و مجاری ادراری( کودکان و نوجوانان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) مرکز طبی کودکان( را در سال 2074 شروع و در سال 2073 به پایان رساند. در سال2030 با تصویب هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران به مرتبه دانشیاری و در سال 2033 مجددا با تصویب هیئت ممیزه دانشگاه به مرتبه استادی ارتقاء یافت. در سال 2029 با یاری پروردگار یکتا با پیگیری های مستمر و با حمایت مسئولین محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دویست و بیست چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بابائی پزشکان, [۲۲.۰۷.۲۰ ۰۰:۳۵] 90/9/2029 اساسنامه تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه در کودکان با اهداف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های مزمن کلیه در کودکان و انجام پژوهش های بنیادی و... مورد موافقت اصولی قرار گرفت. در نهایت ایشان موفق شدند در راستای اهداف مذکور با پی گیری های مستمر، مرکز فوق الذکر را در مرکز طبی کودکان راه اندازی نموده و با حکم ریاست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه در کودکان مدیریت مرکز مذکور را برعهده بگیرند. مرکزی که امروز عالوه بر ارائه و اجرای ده ها طرح پژوهشی مصوب در طب نفرولوژی) کلیه( کودکان، توانسته با راه اندازی و اتمام فاز اول Registry یا ثبت آمار کودکان مبتال به بیماری مزمن کلیه در سطح کشور و مصوب شدن فاز دوم آن در هفتاد و هفتمین جلسه کمیته اجرایی دفتر همکاری دانشگاه و صنعت در مورخه 97/32/2023 معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و تدوین منحنی های استاندارد فشارخون در 27333کودک و نوجوان در محدوده سنی2 ماه تا 23سال برای اولین بار در ایران، نقش خود را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی فعال در بی نیاز نمودن پزشکان محترم و دیگر حرف وابسته به منحنی های استاندارد سایر کشورها به نحو شایسته ای ایفا نماید. منحنی های استانداردی که در حال حاضر به عنوان سومین منحنی های استاندارد فشار خون در کودکان در سطح جهان بشمار می رود . یکی از اقدامات اساسی که می توانست غبار محرومیت را از چهره شهر خرم دره و دیگرشهر ها و روستاهای همجوار پاک نماید ، موضوع ارتقاء شهر خرم دره به بخشداری و سپس ارتقاء آن به فرمانداری بود. ایشان برای محقق شدن این خواسته دیرینه مردم منطقه از سال 2033 لغایت تاکنون، در کنار فعالیت های درمانی ، آموزشی و پژوهشی، لحظه ای درنگ ننموده و همگام با مردم آگاه و فکور منطقه با تالش مستمر و تشویق آنان به حمایت از کاندیداهای دلسوز و مردمی برای راهیابی آنها به مجلس شورای اسالمی، مراجعه حضوری با معتمدین شهر به مسئولین محترم وقت در وزارتخانه های مختلف، مکتوب نمودن و به امضاء رساندن مطالبات مردم منطقه و مطرح نمودن درخواست های آنها در جلسات مربوطه ، نوشتن مقاالت متعدد و به چاپ رساندن آنها در روز نامه ها و... همچنان به پیگیری مطالبات اهالی، با همراهی و همیاری کم نظیر نخبگان و دیگر اقشارجامعه ادامه دادند. در نهایت با تداوم پیگیری ها و با همت واال و تالش مجدانه مردم و یاری نمایندگان محترم و مسئولین محترم وقت شرایط برای ارتقاء شهر خرم دره به بخش و تاسیس بخشداری در خرم دره در مهر ماه 2037 و پس از 2 سال تالش مستمر و پیگیری بی وقفه شرایط برای ارتقاء بخش خرم دره به فرمانداری و تاسیس فرمانداری در شهرستان خرم دره در سال 2073 فراهم گردید . با استقرار ارگانهای فوق الذکر مردم منطقه آثار روح بخش و دلگرم کننده توسعه، پیشرفت و رشد همه جانبه و نیز زدوده شدن آثار محرومیت ها در شهرستان خرم دره ، در همه عرصه های زندگی را با چشم خود مشاهده نموده و می نمایند. از دیگر فعالیت های قابل ذکر ایشان برای مردم منطقه، می توان به پیگیری تاسیس سازمان نظام پزشکی در شهرستان خرم دره تا مرحله استقرار و شروع فعالیت آن در خرم دره و نیز پیگیری راه خرم دره به لوشان ) استان گیالن( اشاره نمود. امید می رود با اتصال خرم دره به لوشان و به تبع آن اتصال 3 استان واقع در شمال غربی کشور شامل استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، استان زنجان ، استان کردستان ، استان کرمانشاه و همدان از سمت غرب و از طریق خرم دره با کمترین فاصله به استان های گیالن، مازندران و گرگان تحول بزرگی در رشد و توسعه استان های ذینفع بویژه استان های زنجان، قزوین و گیالن در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد . شرکت در برنامه های متعدد پزشکی در شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بعنوان پزشک فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان و نوجوانان و ارائه مواردی چون“ مستند برگشت ادراری در کودکان ” در برنامه“ سرخ وسفید ”،“ شب ادراری در کودکان و نوجوانان ”،“ عفونت دستگاه ادراری در کودکان ”،“ پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان ” و “تفسیر منحنی های استاندارد فشار خون ” که برای اولین بار در کشور توسط بابائی پزشکان, [۲۲.۰۷.۲۰ ۰۰:۳۶] حدوده سنی 0 ماه تا 23 سال برای اولین بار درایران و در سطح کلیه استانها( به آدرس عنوان با* ) http//iprcrf.tums.ac.ir الکترونیکی ،Iranian National Registry Data on Pediatric Chronic Renal Failure که با ثبت اطالعات بیش از 2947 بیمار مبتال به نارسائی مزمن کلیه در سراسر ایران، گزارش نهائی آن به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارائه و مورد تایید قرار گرفت. iprcrf: Iranian Pediatric Registry Chronic Renal Failure* نتایج این طرح که نشان دهنده باال بودن شیوع ناهنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری و کلیه (CAKUT(به عنوان عامل ایجاد کننده بیماری مزمن کلیه در کودکان ایرانی بود ،به مجله BMC Nephrologyارسال گردیده و در حال حاضر در مرحله Review Under قرار دارد. 8 -طراحی و راه اندازی فاز دوم سامانه ثبت آمار کودکان مبتال به نارسائی مزمن کلیه(Registry (یا سامانه ثبت آمار کودکان زیر 30 سال و مبتال به بیماری های مزمن کلیه در سطح کشور که خوشبختانه پروپوزال طرحCKD Registryمذکور در هفتادو هفتمین جلسه کمیته اجرائی دفتر همکاری دانشگاه و صنعت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورخه 75/83/80 مورد تصویب قرار گرفت و بزودی اجرای آن با هماهنگی های قبلی و با شرکت و همکاری اکثریت قریب به اتفاق همکاران عزیز فوق تخصص در رشته نفرولوژی)کلیه( کودکان در کلیه استان ها شروع خواهد شد . 9 -استاد راهنما و یا مشاور 50 پایان نامه دکتری پزشکی، تخصصی و فوق تخصصی در طب نفرولوژی کودکان

گالری تصاویر

نظرات کاربران

امتیاز کاربران به متخصص بیماری های کودکان و نوزادان-فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری-دکترنعمت الله عطائی

0 - 5 (0 رای)

امتیاز شما به مجموعه :

پزشکان مرتبط


تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پزشکان خوب می‌باشد.©