دکتر علیرضا کاظمینی متخصص جراحی عمومی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کولورکتال

مدیریت :
دکتر علیرضا کاظمینی
توضیحات :
دکتر علیرضا کاظمینی متخصص جراحی عمومی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کولورکتال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران شماره نظام پزشکی: 76952
دسته شغل :
متخصص جراح عمومی
تلفن :
02161192997
تلفن همراه :
02634445779
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
تهران.بیمارستان امام خمینی.کلینیک یلدا / کرج.بیمارستان کسری
169101

آمار بازدید

381

پزشک جدید

21376

تعداد پزشکان

269

دسته بندی پزشکان