دکتر ریحانه بنیادی منش

مدیریت :
دکتر ریحانه بنیادی منش
توضیحات :
ترمیمی و زیبایی درمان ریشه دندانپزشکی کودکان
دسته شغل :
"دندانپزشک"
تلفن :
تلفن همراه :
09152401600-09394622520-09394622522
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد.خیابان کوهسنگی.کوهسنگی 6.اولین چهارراه ساختمان پزشکان کوهسنگی .طبقه دوم
171900

آمار بازدید

382

پزشک جدید

21381

تعداد پزشکان

269

دسته بندی پزشکان